Конышева Екатерина
Отвечает за компонент "Коммуникации"
специалист по рекламе и маркетингу, smm-специалист, коуч